Biuletyn Informacji Publicznej
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.pupczarnkow.pl

Treść strony

Poradnictwo zawodowe

ZAKRES USŁUG DORADCY ZAWODOWEGO

Poradnictwo zawodowe w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie i Filii w Trzciance świadczone jest przez Referat Rynku Pracy, w którym zatrudniony jest doradca zawodowy.Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 9 poz.1001 z późn. zm.) usługi te obejmują:

 • udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia;
 • udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych;
 • kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia;
 • inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych;
 • udzielanie informacji i doradztwo zawodowe dla pracodawców w zakresie doboru kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych.

Celem poradnictwa zawodowego jest zapoznanie osoby bezrobotnej z:

 • jej możliwościami i zainteresowaniami z punktu widzenia dostosowania zawodowego;
 • możliwościami zawodowymi na rynku pracy;
 • warunkami ekonomicznymi określonych prac i zawodów;
 • przeciwwskazaniami i szczególnymi wymaganiami z punktu widzenia minimalnego i najlepszego poziomu dostosowania zawodowego, ze sposobami poszukiwania pracy;
 • ze sposobami kontaktowania się z pracodawcą.

Poradnictwo zawodowe kieruje się następującymi zasadami:

 • dostępności usług poradnictwa zawodowego dla bezrobotnych i pracodawców;
 • dobrowolności korzystania z usług poradnictwa zawodowego;
 • równości w korzystaniu z usług poradnictwa zawodowego bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne, wyznanie religijne lub przynależność związkową;
 • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;
 • bezpłatności usług poradnictwa zawodowego;
 • poufności i ochrony danych osobistych bezrobotnych, korzystających z usług poradnictwa zawodowego.

Poradnictwo zawodowe nie jest ograniczone do jakiejś szczególnej grupy wiekowej lub zawodowej. Obejmuje swym zasięgiem każda osobę bezrobotną opierając się na założeniu o całożyciowym rozwoju zawodowym. Podobnie jak pośrednictwo pracy również poradnictwo jest realizowane zgodnie z zasadami: dostępności, dobrowolności, równości, swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia, bezpłatności usług i poufności i ochrony danych osobowych.

Doradca zawodowy pomaga osobie bezrobotnej:

 • rozpoznać istniejące trudności w znalezieniu pracy;
 • poznać predyspozycje zawodowe;
 • wybrać odpowiedni rodzaj pracy, kierunek szkolenia lub przekwalifikowania;
 • uzyskać szczegółowe informacje o poszczególnych zawodach i rynku pracy.

U doradcy zawodowego istnieje możliwość:

 1. Udziału w:
  • warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, których celem jest nabycie umiejętności poszukiwania i zyskania zatrudnienia;
  • spotkaniach doradczych i informacyjnych;
  • indywidualnych poradach zawodowych.
 2. Udziału w zajęciach Klubu Pracy (więcej o Klubie Pracy)
 3. Skorzystania z następujących fragmentów testów, umożliwiających zdobycie wiedzy na swój temat, niezbędnej podczas poszukiwania pracy:
  • test do samooceny,
  • moje wzory pracy i uczenia się,
  • kwestionariusz zainteresowań zawodowych
  • autotest badający predyspozycje do zawodu przedsiębiorcy
  • zainteresowania i preferencje zawodowe
  • czy akceptujesz siebie?
  • (Więcej na temat testów psychologicznych stosowanych podczas rekrutacji)
 4. Zapoznania się z teczkami informacji o zawodach, zawierających opisy zawodów z uwzględnieniem:
  • podstawowych czynności wykonywanych na danym stanowisku;
  • wymagań do wykonywania zawodu;
  • przeciwwskazań do wykonywania zawodu;
  • możliwości uzyskania zawodu.
 5. Zapoznania się z zawodami przyszłości
 6. Zapoznania się z informatorem o szkołach wyższych na terenie całego kraju ( „Informator dla maturzysty” 2006/2007 ).
 7. Zapoznania się z filmami wideo instruktażowymi, takimi jak:
  • „Asertywność”,
  • „Autoprezentacja”,
  • „Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej”,
  • „Rozmowa kwalifikacyjna”,
  • „Poczucie własnej wartości”,
  • „Od hobby do zawodu”,
  • „Gdzie i jak szukać pracy?”,
  • „Jak pokonać stres?”,
  • „Psychologia obsługi klienta”.

Metryka

 • opublikował: Łukasz Mazur
  data publikacji: 2010-10-21 12:13
 • zmodyfikował: Łukasz Mazur
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-02 12:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8373
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-11-02 12:28:15