Biuletyn Informacji Publicznej
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.pupczarnkow.pl

Treść strony

Protokół Nr 3/2012 z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie z dnia 12 kwietnia 2012 roku

W dniu 12 kwietnia 2012 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudniania (PRZ). W trakcie spotkania poruszane były następujące zagadnienia:

 1. Przedstawienie informacji o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec marca 2012 roku.
 2. Zaopiniowanie zmian planu finansowo-rzeczowego na aktywizację osób bezrobotnych.
 3. Zaopiniowanie programu specjalnego aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.
 4. Ocena sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie w 2011 roku.
 5. Wolne wnioski i głosy.

W trakcie spotkania:

 1. Przedstawiono informację o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec marca 2012 roku.
  Informację sygnalną o sytuacji na powiatowym rynku pracy przedstawił zastępca Dyrektora PUP w Trzciance – Pan Tadeusz Kasprzak.
  Pan Tadeusz Kasprzak omówił zmiany w poziomie bezrobocia jakie nastąpiły w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim i poszczególnych gminach, płynność i strukturę bezrobocia, a także poinformował jak kształtowała się stopa bezrobocia na koniec lutego 2012 roku w powiecie, województwie i kraju.Pozytywnie zaopiniowano zmiany planu finansowo-rzeczowego na aktywizację osób.
 2. Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak - celem akceptacji przez członków PRZ - przedstawiła projekt zmian do planu finansowo - rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych w 2012 roku.
  Poinformowała, iż w wyniku zmiany decyzji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zmniejszającej wysokość środków Funduszu Pracy na 2012r. na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, zachodzi konieczność korekt projektu programu specjalnego. Korekty wymaga wkład własny wynikający ze zmniejszenia środków Funduszu Pracy. Zmiana ta jest konieczna ponieważ udział środków FP samorządu powiatu nie może przekroczyć 10% planu finansowego. Aktualny program specjalny należy przekazać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu do dnia 16 kwietnia 2012r.
  W przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano zmiany w planie finansowo-rzeczowym aktywizacji osób bezrobotnych na 2012 rok.
 3. Pozytywnie zaopiniowano program specjalny aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.
  Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak w związku z koniecznością korekt programu specjalnego przedstawiła projekt uchwały nr 2/2012 PRZ w sprawie zaopiniowania celowości realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie w 2012 roku programu specjalnego pn. „Szansa dla nas”. Pani Dyrektor zwróciła się z prośbą o zaopiniowanie przedstawionego projektu.
  W przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie podjęto Uchwałę nr 2/2012 w sprawie zaopiniowania celowości realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie
  w 2012 roku programu specjalnego pn. „Szansa dla nas”.
 4. Pozytywnie oceniono sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie w 2011 roku.
  Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak przedstawiła sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie w 2011 roku. Omówiła poszczególne zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracę.
  W przeprowadzonym głosowaniu Rada jednogłośnie przyjęła przedstawione sprawozdanie, pozytywnie oceniając działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie.
 5. Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zostało zakończone.

Protokolant: Ewa Filoda

Metryka

 • opublikował: Mariusz Bakiera
  data publikacji: 2012-05-07 12:40
 • zmodyfikował: Mariusz Bakiera
  ostatnia modyfikacja: 2012-07-04 13:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7377
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-07-04 13:52:20