Biuletyn Informacji Publicznej
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.pupczarnkow.pl

Treść strony

Protokół Nr 1/2010
z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia

w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie

z dnia 15 lutego 2010 roku

 

W dniu 15 lutego 2010r. odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudniania. W trakcie spotkania poruszane były następujące zagadnienia:

1. Wydanie opinii w sprawie nowych kierunków kształcenia w Zespole Szkół im. Powstańców Wlkp. 1918-1919 w Krzyżu Wlkp. i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego
w Czarnkowie oraz w sprawie utworzenia w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Białej szkoły ponadgimnazjalnej o charakterze sportowym.

2. Przedstawienie sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec grudnia 2009 roku
z uwzględnieniem zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

3. Przedstawienie informacji z wykonania planu rzeczowo-finansowego aktywizacji bezrobotnych
w 2009 roku z uwzględnieniem efektywności.

4. Zaopiniowanie projektu planu finansowo - rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych
ze środków Funduszu Pracy w okresie prowizorium budżetowego.

5. Wydanie opinii w sprawie kierunków szkolenia osób bezrobotnych na 2010 rok.

6. Wolne wnioski i głosy.

 

W trakcie spotkania:

1. Pozytywnie zaopiniowano kierunki kształcenia proponowane przez:

  • Zespół Szkół im. Powstańców Wlkp. 1918-1919 w Krzyżu Wlkp.,
  • Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie,
  • Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Białej.

Negatywnie zaopiniowano kierunki kształcenia zaproponowane przez Zespól Szkół Technicznych w Trzciance.

2. Pozytywnie zaopiniowano plan finansowy aktywizacji osób bezrobotnych na I półrocze 2010 roku uwzględniając przeniesienie dotychczas niewykorzystanych środków finansowych z „prac społecznie użytecznych” na „szkolenia”.

3. Pozytywnie zaopiniowano kierunki szkoleń osób bezrobotnych w 2010 roku.

 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zostało zakończone.

 

Protokolant: Ewa Filoda        

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3364
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-03-18 15:09