Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 

Dokumenty wymagane podczas  rejestracji w urzędzie  pracy

 1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.
 2. Dyplom lub  świadectwo ukończenia szkoły.
 3. Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
 4. Wszystkie świadectwa pracy ( również z okresu praktyk w szkołach zawodowych) oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień.
  • w przypadku zatrudnienia po 01.01.1997 w wymiarze niższym niż pełny etat - zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia w poszczególnych miesiącach.
  • w przypadku pracy na zlecenie lub umowy o dzieło - zaświadczenie o wysokości podstawy odprowadzania składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
 5. W przypadku gdy osoba prowadziła działalność gospodarczą, dodatkowo:
  • zaświadczenie z Urzędu Miasta lub Gminy o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wyrejestrowaniu działalności,
  • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o okresie opłacania składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, oraz jaka była podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie.
 6. W przypadku gdy osoba rejestrująca się utraciła prawo do renty  z tytułu niezdolności do pracy:
  • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające okres pobierania  renty.
 7. W przypadku gdy osoba rejestrująca się, bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej pobierała zasiłek chorobowy, macierzyński lub świadczenie rehabilitacyjne:
  • zaświadczenie   Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o okresie pobierania zasiłku lub świadczenia.
 8. Książeczka wojskowa.
 9. Dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, jeżeli taki dokument posiada.
 10. Osoba niepełnosprawna, oprócz w/w dokumentów, przedkłada orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności

Uwaga !
Powiatowy urząd pracy nie dokonuje rejestracji w przypadku nie przedłożenia wyżej wymienionych   dokumentów,  lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się.

Metryka

 • opublikował: Łukasz Mazur
  data publikacji: 2010-10-20 09:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1733
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-10-20 09:40

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie

ul. Ppłk. Z. Orłowskiego 1
64-700 Czarnków

Dane kontaktowe

tel: +48 67 255-37-16, +48 67 255-37-17
fax: +48 67 255-37-18

e-mail: pocz@pupczarnkow.pl
strona internetowa: https://czarnkow.praca.gov.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania interesantów: 8.00-14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 659742
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-06 10:11

Stopka strony