Biuletyn Informacji Publicznej
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.pupczarnkow.pl

Treść strony

Protokół Nr 1/2011
z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia

w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie

z dnia 09 lutego 2011 roku

 

W dniu 09 lutego 2011 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudniania. W trakcie spotkania poruszane były następujące zagadnienia:

1. Wręczenie aktów powołania nowym członkom PRZ.

2. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia.

3. Informacja o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec 2010 roku.

4. Informacja z wykonania planu rzeczowo-finansowego i programów aktywizacji bezrobotnych za 2010 rok.

5. Informacja z efektywności programów aktywizacji osób bezrobotnych  za III kwartały 2010 roku.

6. Informacja z realizacji przygotowania zawodowego dorosłych w 2010 roku.

7. Ustalenie zasad wydatkowania środków na tworzenie subsydiowanych miejsc pracy w 2011 roku.

8. Zaopiniowanie projektu planu finansowo - rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych na 2011 rok.

9. Rozpatrzenie wniosków o umorzenie kwot nienależnie pobranych świadczeń.

10. Informacja o zmianie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

11. Wolne wnioski i głosy.

 

W trakcie spotkania:

1.  Pozytywnie zaopiniowano kierunki kształcenia proponowane przez:
Zespół Szkół w Wieleniu oraz Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Białej.

2. Pozytywnie zaopiniowano przyjęte przez PUP zasady wydatkowania środków na tworzenie subsydiowanych miejsc pracy w 2011 roku.

3. Pozytywnie zaakceptowano zaproponowany plan  finansowo - rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych na 2011 rok.

4. Przychylono się do wniosku i zaakceptowano umorzenie kwot nienależnie pobranych świadczeń.

 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zostało zakończone.

 

Protokolant: Ewa Filoda  

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3530
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-03-18 15:16