Biuletyn Informacji Publicznej
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.pupczarnkow.pl

Treść strony

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie z dnia 09 lutego 2011 roku

W dniu 9 lutego 2011 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudniania (PRZ). W trakcie spotkania poruszane były następujące zagadnienia:

 1. Wręczenie aktów powołania nowym członkom PRZ.
 2. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia.
 3. Informacja o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec 2010 roku.
 4. Informacja z wykonania planu rzeczowo-finansowego i programów aktywizacji bezrobotnych za 2010 rok.
 5. Informacja z efektywności programów aktywizacji osób bezrobotnych za III kwartały 2010 roku.
 6. Informacja z realizacji przygotowania zawodowego dorosłych w 2010 roku.
 7. Ustalenie zasad wydatkowania środków na tworzenie subsydiowanych miejsc pracy w 2011 roku.
 8. Zaopiniowanie projektu planu finansowo - rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych na 2011 rok.
 9. Rozpatrzenie wniosków o umorzenie kwot nienależnie pobranych świadczeń.
 10. Informacja o zmianie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 11. Wolne wnioski i głosy.

W trakcie spotkania:

 1. Pozytywnie zaopiniowano kierunki kształcenia proponowane przez: Zespół Szkół w Wieleniu oraz Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Białej.
 2. Pozytywnie zaopiniowano przyjęte przez PUP zasady wydatkowania środków na tworzenie subsydiowanych miejsc pracy w 2011 roku.
 3. Pozytywnie zaakceptowano zaproponowany plan finansowo-rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych na 2011 rok.
 4. Przychylono się do wniosku i zaakceptowano umorzenie kwot nienależnie pobranych świadczeń.

Wolnych wniosków nie zgłoszono. Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zostało zakończone.

Protokolant: Ewa Filoda

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5476
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-03-18 15:16:14