Biuletyn Informacji Publicznej
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.pupczarnkow.pl

Treść strony

Plan finansowo-rzeczowy na rok 2020

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie informuje o środkach finansowych na aktywizację osób bezrobotnych na rok 2020 oraz planowanych formach aktywizacji.

Preferowane grupy osób do aktywizacji:
 
Finansowymi formami aktywizacji objęci zostaną priorytetowo osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. długotrwale bezrobotni, osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby bezrobotne posiadające niskie kwalifikacje zawodowe oraz osoby bezrobotne z długim okresem pozostawania bez zatrudnienia.
 
Definicje:

 • długotrwale bezrobotni – w przypadku osób do 25 roku życia – osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 6 miesięcy;
 • długotrwale bezrobotni – w przypadku osób pow. 25 roku życia – osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy;
 • osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności – osoby posiadające decyzję
  o przyznaniu lekkiego, umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności;
 • osoby posiadające niskie kwalifikacje zawodowe – osoby posiadające wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe.

 
 
Powiatowy urząd pracy, zgodnie z art. 34 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, udzielając bezrobotnemu pomocy określonej w ustawie, przygotowuje Indywidualny Plan Działania. Pomoc udzielana przez powiatowy urząd pracy w ramach indywidualnego planu działania jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości bezrobotnego, z uwzględnieniem jego wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz możliwości podjęcia pracy lub działalności gospodarczej.
Indywidualny plan działania jest przygotowywany przez doradcę klienta przy udziale bezrobotnego lub poszukującego pracy i zawiera w szczególności:

 • działania możliwe do zastosowania przez urząd pracy w ramach pomocy określonej
  w ustawie;
 • działania planowane do samodzielnej realizacji przez bezrobotnego lub poszukującego pracy w celu poszukiwania pracy;
 • planowane terminy realizacji poszczególnych działań;
 • formy, planowaną liczbę i terminy kontaktów z doradcą klienta lub innym pracownikiem urzędu pracy;
 • termin i warunki zakończenia realizacji indywidualnego planu działania.

Metryka

 • opublikował: Mariusz Bakiera
  data publikacji: 2020-02-13 12:47
 • zmodyfikował: Mariusz Bakiera
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-13 12:51

Metryka

 • opublikował: Mariusz Bakiera
  data publikacji: 2020-02-13 12:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5688
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-02-13 12:51:27