Biuletyn Informacji Publicznej
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.pupczarnkow.pl

Treść strony

Ogłaszenie wyników otwartego konkursu ofert - 12.03.2015r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w ramach Programu Aktywizacja i Integracja.

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej - 16.02.2015r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w ramach ogłoszonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w ramach Programu Aktywizacja i Integracja.

Do pobrania:

Metryka

  • opublikował: Mariusz Bakiera
    data publikacji: 2015-02-16 12:57

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego - 13.02.2015r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie

działając z upoważnienia Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego

na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.),  art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 647 z późn. zm.),

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego

w ramach Programu Aktywizacja i Integracja

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 70356
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-03-12 14:49