Biuletyn Informacji Publicznej
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.pupczarnkow.pl

Treść strony

Obowiązki pracodawcy

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nakłada na pracodawców, również z małych i średnich przedsiębiorstw, obowiązek odbierania oświadczenia od każdego nowo zatrudnionego pracownika, że jest lub nie jest zarejestrowanym bezrobotnym i zawiadamiania urzędów pracy o zatrudnieniu bezrobotnego. Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje wykonanie postanowień ustawy.

Przestrzeganie przez pracodawców art. 36 ust. 6 i ust. 7 ustawy (Dz.U. z 2004 r., Nr 99, poz. 1001 z późn. zmianami) jest tym szczegółowym powodem kontroli PIP. Chodzi o każdego zatrudnionego na umowie o pracę, ale także o każdego wykonującego „inną pracę zarobkową”. W myśl ustawy, świadczenie „innej pracy zarobkowej” to „wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych”.

Kary za nieprzestrzeganie przepisu są surowe. Według art. 119 ust. 1, pracodawca, a więc ten, kto zatrudnia na umowę o pracę lub powierza wykonywanie innej pracy zarobkowej bezrobotnemu i nie zawiadamia o tym powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 3 000 zł. Karze podlega również w takim wypadku bezrobotny, dla niego grzywna wynosi nie mniej niż 500 zł (art. 119 ust. 2).

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie informuje wszystkich pracodawców, że wymagane jest uzyskanie oświadczenia od każdego nowo zatrudnionego pracownika, o tym czy jest czy nie jest zarejestrowanym bezrobotnym. Dołączamy formularz takiego oświadczenia oraz formularz zawiadomienia urzędu pracy.

PUP Czarnków

Metryka

  • opublikował: Łukasz Mazur
    data publikacji: 2010-10-22 10:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8413
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-10-27 11:23:06