Biuletyn Informacji Publicznej
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.pupczarnkow.pl

Treść strony

Klub pracy

Celem działania Klubu Pracy jest umożliwienie osobom bezrobotnym i poszukującym pracy nabycia umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia.

Zajęcia w ramach Klubu Pracy przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które albo nie mają żadnego doświadczenia w poszukiwaniu pracy, albo są zniechęcone dotychczasowym brakiem pozytywnych efektów swoich działań. Ich poczuciu niepewności i rozgoryczeniu towarzyszą często wątpliwości dotyczące słuszności dokonywanych wyborów, poczucie niewiary w skuteczność własnych poczynań oraz skłonność do przerzucania odpowiedzialności za swoją sytuację na warunki zewnętrzne.

Uczestnictwo w zajęciach Klubu Pracy pomaga bezrobotnym zmienić postawę wobec siebie i swojej sytuacji, uczy aktywności i samodzielności.

Podczas zajęć w Klubie Pracy uczestnicy mogą:

 • poznać podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy i mechanizmy, które nim rządzą;
 • dokonać analizy lokalnego rynku pracy;
 • określić swoją sylwetkę zawodową oraz dokonać bilansu swoich mocnych i słabych stron;
 • dopasować swoje kwalifikacje, umiejętności oraz predyspozycje do oferty rynku pracy;
 • podjąć decyzję dotyczącą swojej przyszłości zawodowej;
 • nabyć wiedzę z zakresu technik i metod poszukiwania pracy oraz przekonać się o potrzebie ich stosowania oraz ich skuteczności;
 • nawiązywać kontakty pomocne w znalezieniu zatrudnienia.

Klubem kieruje Lider, najczęściej doradca zawodowy, którego podstawowym zadaniem jest prowadzenie zajęć w Klubie Pracy i pomoc uczestnikom w poszukiwaniu pracy.

Zajęcia w Klubie Pracy mają przygotować uczestników do intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy, tak aby po zakończeniu zajęć byli w stanie:

 • określić i zanalizować lokalny rynek pracy;
 • ocenić i porównać swoje mocne strony z możliwościami oferowanymi przez rynek pracy, co pozwoli na znalezienie pracy, samozatrudnienie, stanie się osobą bardziej przedsiębiorczą czy podjęcie decyzji o dalszym kształceniu;
 • zastosować różnorodne techniki poszukiwania pracy, takie jak: sporządzenie dokumentów aplikacyjnych czy przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą,
 • udoskonalić swoje umiejętności podejmowania decyzji i ich realizacji.

Program zajęć w Klubie Pracy, których autorką jest Alicja Kostecka, składa się z 20 sesji, m.in. „Reakcje na utratę pracy”, „Odkrywanie własnych umiejętności i możliwości”, „Własna firma”, „Asertywność w poszukiwaniu pracy”, „Rozmowa kwalifikacyjna”, itp.

Sesje przygotowują uczestników do pełniejszego rozumienia i wykorzystania informacji oraz ćwiczeń zawartych w kolejnych sesjach, co przekłada się aktywniejsze poruszanie się po rynku pracy.

Metryka

 • opublikował: Łukasz Mazur
  data publikacji: 2010-10-21 12:14
 • zmodyfikował: Łukasz Mazur
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-02 14:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6985
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-11-02 14:10:17