Biuletyn Informacji Publicznej
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.pupczarnkow.pl

Treść strony

Celem działania Klubu Pracy jest umożliwienie osobom bezrobotnym i poszukującym pracy nabycia umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia.
Zajęcia w ramach Klubu Pracy przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które albo nie mają żadnego doświadczenia w poszukiwaniu pracy, albo są zniechęcone dotychczasowym brakiem pozytywnych efektów swoich działań. Ich poczuciu niepewności i rozgoryczeniu towarzyszą często wątpliwości dotyczące słuszności dokonywanych wyborów, poczucie niewiary w skuteczność własnych poczynań oraz skłonność do przerzucania odpowiedzialności za swoją sytuację na warunki zewnętrzne.
Uczestnictwo w zajęciach Klubu Pracy pomaga bezrobotnym zmienić postawę wobec siebie i swojej sytuacji, uczy aktywności i samodzielności.

Podczas zajęć w Klubie Pracy uczestnicy mogą:

·  poznać podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy i mechanizmy, które nim rządzą;

·  dokonać analizy lokalnego rynku pracy;

·  określić swoją sylwetkę zawodową oraz dokonać bilansu swoich mocnych
i słabych stron;

·  dopasować swoje kwalifikacje, umiejętności oraz predyspozycje do oferty rynku pracy;

·  podjąć decyzję dotyczącą swojej przyszłości zawodowej;

·  nabyć wiedzę z zakresu technik i metod poszukiwania pracy oraz przekonać się o potrzebie ich stosowania oraz ich skuteczności;

·  nawiązywać kontakty pomocne w znalezieniu zatrudnienia.

Klubem kieruje Lider, najczęściej doradca zawodowy, którego podstawowym zadaniem jest prowadzenie zajęć w Klubie Pracy i pomoc uczestnikom w poszukiwaniu pracy.

Zajęcia w Klubie Pracy mają przygotować uczestników do intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy, tak aby po zakończeniu zajęć byli w stanie:

·  określić i zanalizować lokalny rynek pracy;

·  ocenić i porównać swoje mocne strony z możliwościami oferowanymi przez rynek pracy, co pozwoli na znalezienie pracy, samozatrudnienie, stanie się osobą bardziej przedsiębiorczą czy podjęcie decyzji o dalszym kształceniu;

·  zastosować różnorodne techniki poszukiwania pracy, takie jak: sporządzenie dokumentów aplikacyjnych czy przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą,

·  udoskonalić swoje umiejętności podejmowania decyzji i ich realizacji.

Program zajęć w Klubie Pracy, których autorką jest Alicja Kostecka, składa się z 20 sesji, m.in. „Reakcje na utratę pracy”, „Odkrywanie własnych umiejętności i możliwości”, „Własna firma”, „Asertywność w poszukiwaniu pracy”, „Rozmowa kwalifikacyjna”, itp.

Sesje przygotowują uczestników do pełniejszego rozumienia i wykorzystania informacji oraz ćwiczeń zawartych w kolejnych sesjach, co przekłada się aktywniejsze poruszanie się po rynku pracy.

Metryka

  • opublikował: Łukasz Mazur
    data publikacji: 2010-10-21 12:14
  • zmodyfikował: Łukasz Mazur
    ostatnia modyfikacja: 2010-11-02 14:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4262
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-11-02 14:10