Biuletyn Informacji Publicznej
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.pupczarnkow.pl

Treść strony

Protokół Nr 2/2010
z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia

w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie

z dnia 11 marca 2010 roku

 

W dniu 11 marca 2010r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudniania. W trakcie spotkania poruszane były następujące zagadnienia:

1. Przedstawienie aktualnej sytuacji na powiatowym rynku pracy.

2. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie
w 2009 roku.

3. Zaopiniowanie planu rzeczowo-finansowego aktywizacji osób bezrobotnych w ramach kwoty ustalonej dla powiatu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na rzecz programów aktywizacji bezrobotnych.

4. Wolne wnioski i głosy.

 

W trakcie spotkania:

1. Pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy
w Czarnkowie w 2009 roku.

2. Pozytywnie zaopiniowano plan finansowo- rzeczowy aktywizacji osób bezrobotnych w ramach kwoty ustalonej dla powiatu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na rzecz programów aktywizacji bezrobotnych na 2010 rok.

 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zostało zakończone.

 

Protokolant: Ewa Filoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3316
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-03-18 15:10