Biuletyn Informacji Publicznej
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.pupczarnkow.pl

Treść strony

Protokół Nr 2/2011
z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia

w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie

z dnia 27 kwietnia 2011 roku

 

W dniu 27 kwietnia 2011 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudniania. W trakcie spotkania poruszane były następujące zagadnienia:

 1. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia na wniosek Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance.
 2. Zaopiniowanie programu specjalnego aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.
 3. Zmiana planu finansowo – rzeczowego na aktywizację osób bezrobotnych.
 4. Ocena sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie w 2010 roku.
 5. Rozpatrzenie wniosku o umorzenie kwot nienależnie pobranych świadczeń.
 6. Przedstawienie informacji o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec marca 2011 roku.
 7. Przedstawienie informacji z realizacji planu finansowo - rzeczowego za I kwartał 2011 roku.
 8. Przedstawienie informacji o podjętych działaniach w celu pozyskania dodatkowych środków na aktywizację osób bezrobotnych.

W trakcie spotkania:

 1. Pozytywnie zaopiniowano kierunki kształcenia proponowane przez Zespół Szkół Technicznych w Trzciance.
 2. Pozytywnie zaopiniowano program specjalny aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.
 3. Pozytywnie zaopiniowano zaproponowany plan  finansowo - rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych na 2011 rok – II wersja.
 4. Pozytywnie przyjęto sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie w 2010 roku.
 5. Przychylono się do wniosku i zaopiniowano umorzenie kwot nienależnie pobranych świadczeń.

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zostało zakończone.

 

Protokolant: Katarzyna Jessa        

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5707
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-05-09 09:45:47