Biuletyn Informacji Publicznej
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.pupczarnkow.pl

Treść strony

Obowiązek informacyjny

W związku z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie, ul. Ppłk. Z. Orłowskiego 1, 64-700 Czarnków, e-mail: pocz@pupczarnkow.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych i jednocześnie osobą kontaktową w sprawie przetwarzanych danych jest: Mariusz Bakiera – Informatyk PUP, ul. Ppłk. Z. Orłowskiego 1, 64-700 Czarnków
  e-mail: iod@pupczarnkow.pl
 3. Celem zbierania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego obciążającego Administratora Danych Osobowych określonego przepisami prawa lub realizacja umowy.
 4. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu i przenoszenia danych, w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania.  Konsekwencją niepodania danych jest utrata praw.
 8. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.


Szczegółowy zakres informacji dotyczącej zbierania i przetwarzania danych osobowych dostępny jest w „Rejestrze Czynności Przetwarzania Danych Osobowych" upubliczniony na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie: https://czarnkow.praca.gov.pl/urzad/ochrona-danych-osobowych

Metryka

 • opublikował: Mariusz Bakiera
  data publikacji: 2019-02-19 10:22
 • zmodyfikował: Mariusz Bakiera
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-19 10:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7329
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-02-19 10:24:20