Biuletyn Informacji Publicznej
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.pupczarnkow.pl

Treść strony

Doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego

DORADCA KLIENTA INDYWIDUALNEGO

W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ustawodawca wprowadził funkcję Doradcy klienta, która została powierzona  pracownikom powiatowego urzędu pracy bezpośrednio pracującym z klientem. Istotą funkcji doradcy klienta indywidualnego jest stała opieka nad osobą zarejestrowaną w urzędzie pracy jako bezrobotnym lub poszukujący pracy. Doradca udziela pomocy lub pomaga w uzyskaniu pomocy od innych pracowników, którzy są przygotowani do świadczenia specjalistycznych usług (poradnictwo grupowe, działania związane z zawieraniem umów i monitoringiem szkoleń, organizacja staży, prace interwencyjne, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej etc.). Każdy bezrobotny i poszukujący pracy zarejestrowany w urzędzie od początku prowadzony jest przez tego samego doradcę w oparciu o indywidualny plan działania, który jest sukcesywnie dostosowany do zmieniających się potrzeb i możliwości bezrobotnego.

DORADCA KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO

W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ustawodawca wprowadził funkcję Doradcy klienta, która została powierzona  pracownikom powiatowego urzędu pracy bezpośrednio pracującym z klientem. Każdy pracodawca, który korzysta z pomocy urzędu pracy, będzie stale współpracował z jednym pracownikiem - doradcą klienta instytucjonalnego.

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy proszone są o zgłaszanie się do doradców klienta według następującego podziału: 

ZASIĘG TERYTORIALNY OBSŁUGI KLIENTA

NAZWISKO
I IMIĘ DORADCY KLIENTA

Nr

BIURA

zatrudnianie cudzoziemców

Weronika Muzyka

Nr 15

obsługa klientów indywidualnych i pracodawców z miasta Czarnkowa

Monika Raczyńska

Nr 13

obsługa klientów indywidualnych i pracodawców z gm. Lubasz

Weronika Muzyka

Nr 15

obsługa klientów indywidualnych i pracodawców z gm. Czarnków oraz z gm. Połajewo

Joanna Dymek-Hellak

Nr 11

Filia Wieleń

ZASIĘG TERYTORIALNY OBSŁUGI KLIENTA

NAZWISKO I IMIĘ DORADCY KLIENTA

NR BIURA

osoby bezrobotne i pracodawcy
z miasta Wieleń

Kinga Wojtysiak

Nr 5

osoby bezrobotne i pracodawcy
z gminy Wieleń

Małgorzata Szkudlarz

Nr 5

osoby bezrobotne i pracodawcy
z miasta Krzyż Wlkp.

Karolina Sanocka

Nr 5

osoby bezrobotne i pracodawcy
z gminy Krzyż Wlkp.

Karolina Sanocka

Nr 5

osoby bezrobotne i pracodawcy
z gminy Drawsko

Mirosława Helak

Punkt pośrednictwa w Drawsku

Filia Trzcianka

ZASIĘG TERYTORIALNY OBSŁUGI KLIENTA

NAZWISKO I IMIĘ DORADCY KLIENTA

NR BIURA

pracodawcy i osoby bezrobotne
z mg. Trzcianka, których nazwiska zaczynają się na literę: B, D, F, G, L, P, R, T, Z, Cudzoziemcy

Joanna Wójtowicz

Nr 15

pracodawcy i osoby bezrobotne
z mg. Trzcianka, których nazwiska zaczynają się na literę: A, C, Ć, E, H, I, J, Ł, M, N, O, U, W, V, Ż, Cudzoziemcy

Monika Ratajczak

Nr 13

pracodawcy i osoby bezrobotne
z mg. Trzcianka, których nazwiska zaczynają się na literę: K, S, Ś

Jolanta Kita

Nr 14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12841
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-18 12:48:54