Biuletyn Informacji Publicznej
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.pupczarnkow.pl

Treść strony

Dokumenty niezbędne do rejestracji

Dokumenty wymagane podczas rejestracji w Urzędzie Pracy:

 1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.
 2. Dyplom lub świadectwo ukończenia szkoły.
 3. Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
 4. Wszystkie świadectwa pracy ( również z okresu praktyk w szkołach zawodowych) oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień.
  • w przypadku zatrudnienia po 01.01.1997 w wymiarze niższym niż pełny etat - zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia w poszczególnych miesiącach.
  • w przypadku pracy na zlecenie lub umowy o dzieło - zaświadczenie o wysokości podstawy odprowadzania składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
 5. W przypadku gdy osoba prowadziła działalność gospodarczą, dodatkowo:
  • zaświadczenie z Urzędu Miasta lub Gminy o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wyrejestrowaniu działalności,
  • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o okresie opłacania składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, oraz jaka była podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie.
 6. W przypadku gdy osoba rejestrująca się utraciła prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy:
  • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające okres pobierania renty.
 7. W przypadku gdy osoba rejestrująca się, bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej pobierała zasiłek chorobowy, macierzyński lub świadczenie rehabilitacyjne:
  • zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o okresie pobierania zasiłku lub świadczenia.
 8. Książeczka wojskowa.
 9. Dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, jeżeli taki dokument posiada.
 10. Osoba niepełnosprawna, oprócz w/w dokumentów, przedkłada orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności

Uwaga! Powiatowy Urząd Pracy nie dokonuje rejestracji w przypadku nie przedłożenia wyżej wymienionych dokumentów, lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się.

Metryka

 • opublikował: Łukasz Mazur
  data publikacji: 2010-10-20 09:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11163
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-10-20 09:40:40