Ścieżka nawigacyjna

 • Ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Treść strony

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej - 16.02.2015r.

OGŁOSZENIE O NABORZE
kandydatów na członków komisji konkursowej w ramach ogłoszonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie 
otwartego konkursu ofert na realizację  w 2015 roku zadania publicznego w ramach Programu Aktywizacja i Integracja

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie, na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w ramach ogłoszonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w ramach Programu Aktywizacja i Integracja

 1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie  kandydata na członka komisji konkursowej (zwanej dalej komisją) w otwartym konkursie ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w ramach Programu Aktywizacja i Integracja.
   
 2. Kandydat na członka komisji:
  1) musi być reprezentantem organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego
  2) w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.nie może być reprezentantem podmiotu biorącego udział w niniejszym otwartym konkursie ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w ramach Programu Aktywizacja i Integracja.
   
 3. Do członków komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika.
   
 4. Przedmiotem pracy komisji konkursowej jest:
  a) ocena i opiniowanie złożonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu,
  b) przygotowanie stosownej dokumentacji.
   
 5. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach komisji, jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
   
 6. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji. O wyborze kandydata decyduje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie, biorąc pod uwagę kompetencje zgłoszonego kandydata.
   
 7. Ostateczny skład komisji zostaje określony przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie w stosownym zarządzeniu.
   
 8. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłosić do komisji tylko jednego kandydata.
   
 9. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej na formularzu zgłoszenia stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenie kandydata do komisji (podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu organizacji/podmiotu zgłaszającego) należy składać w siedzibie  

Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie, ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków pokój 10 (II piętro) - Sekretariat –  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie  kandydata do komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert PAI” w terminie do 27 lutego 2015r.

10. Zgłoszenia złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu składu komisji.

 

Czarnków, 16 lutego 2015 r.

Metryka

 • opublikował: Mariusz Bakiera
  data publikacji: 2015-02-16 12:52
 • zmodyfikował: Łukasz Mazur
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-29 11:48

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 50020
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-12 14:49

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie

ul. Ppłk. Z. Orłowskiego 1
64-700 Czarnków

Dane kontaktowe

tel: +48 67 255-37-16, +48 67 255-37-17
fax: +48 67 255-37-18

e-mail: pocz@pupczarnkow.pl
strona internetowa: https://czarnkow.praca.gov.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania interesantów: 8.00-14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 647144
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-26 12:06

Stopka strony